BALTIC COUNCIL - Rezultāti

Rezultāti

Eksāmenu rezultāti ir pieejami 2-6 nedēļas pēc eksāmena norises datuma.
 
Kandidāti var piekļūt rezultātiem Cambridge English Online Results Service. Kandidāti saņems savu lietotājvārdu un paroli. Turklāt kandidāti saņems e-pastu brīdī, kad rezultāti būs pieejami tiešsaistē. Lūdzu, saglabājiet savus eksāmenu grafikus, līdz esat saņēmis rezultātus.
 
Sertifikāti
Ja būsiet nolicis eksāmenu, jūsu sertifikāts tiks atsūtīts uz Baltic Council eksaminācijas centru aptuveni  4-6nedēļās pēc rezultātu paziņošanas. Eksāmenu centrs jūs informēs, kad tie tiks atsūtīti.
 
Vidusskolas angļu valodas eksāmenu aizstāšana ar Cambridge English un IELTS 
 
Svešvalodas eksāmenu optimālajā vai augstākajā mācību satura apguves līmenī skolēns ir tiesīgs aizstāt ar starptautiskā testēšanas institūcijā nokārtotu pārbaudījumu, (IELTS vai  Cambridge English Language Assessment).
Pārbaudījumā iegūtais vērtējums atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem nav zemāks par B2 līmeni, aizstājot optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu, vai C1, aizstājot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu.
Svarīgi, lai starptautiskas institūcijas pārbaudījumu skolēns ir nokārtojis vispārējās vidējās izglītības apguves laikā un šīs institūcijas izdotais dokuments par pārbaudījumā iegūto vērtējumu atbilstoši tajā norādītajam derīguma termiņam ir derīgs paredzētā svešvalodas eksāmena norises dienā.
 
 

 

Uz augšu