BALTIC COUNCIL - Cambridge English: First for Schools (FCEfS)

Cambridge English: First for Schools (FCEfS)

Par Cambridge English: First for Schools (FCEfS) eksāmenu
Cambridge English: First (FCE) ir eksāmens, kura grūtības pakapē ir augstāka par vidējo un kurš ļauj pārbaudīt savas spējas pārliecinoši komunicēt angļu valodā rakstveidā un mutiski. Šajā kategorijā FCE eksāmens ir pats populārākais. Veiksmīgi nolikt FCE eksāmenu var tie, kuri spēj komunicēt par pazīstamām tēmām, veidot saraksti un saprast vienkāršu informāciju. Galvenā atšķirība starp FCE un FCE for Schools ir tā, ka FCE for Schools eksāmena tēmas ir piemērotas kandidātu vecumam.

Kam Cambridge English: First for Schools (FCEfS) eksāmens paredzēts?
Šis eksāmens ir paredzēts tieši skolēniem, un tā tēmas ir piemērotas skolas vecuma bērnu interesēm un pieredzēm.

Cambridge English: First for Schools (FCEfS) eksāmena priekšrocības
Kembridžas testi ne tikai ļauj uzlabot bērna angļu valodas zināšanas soli pa solim, bet arī motivē bērnus mācīties un sniedz viņiem pārliecību par savām zināšanām, pateicoties aizraujošajiem un interaktīvajiem uzdevumiem, kurus tests piedāvā.

Cambridge English: First for Schools (FCEfS) eksāmena līmenis
B2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas(Upper-Intermediate).
Šajā līmenī jāsaprot sarežģītu rakstu darbu galvenās idejas, jāuztur saruna par plašu spektru dažādu tēmu, paužot savu viedokli un pamatojot to. Jāprot skaidri un detalizēti rakstīt, paužot savu viedokli un paskaidrojot dažādu points of view priekšrocības un trūkumus.

Cambridge English: First for Schools (FCEfS) eksāmena struktūra 

FCEfSReadingWritingUse of EnglishListeningSpeaking
Laika limits1 stunda1 st 20 min45 min40 min14 min kandidātu pārim
Atzīmes %20%20%20%20%20%
 • Reading (lasīšana) – sastāv no 3 daļām un 30 jautājumiem, kopējais tekstu apmērs - ~2000 vārdu. Kandidātiem jāatbild uz jautājumiem ar dotiem atbilžu variantiem, jāievieto tekstā kāds no dotajiem teikumiem, jāatrod tekstā informācija.
 • Writing (rakstīšana) – sastāv no divām daļām – pirmajā daļā jāuzraksta 120-150 vārdus gara vēstule vai e-pasts, bet otrajā daļā kandidāts var izvēlēties, vai rakstīt 120-180 vārdu garu rakstu, eseju, vēstuli, atskaita, recenziju vai stāstu. Otrās daļas uzdevumu vidū ir jautājums, kura izpildei nepieciešams jau iepriekš izlasīt kādu no organizatora piedāvātājiem materiāliem (tā saucamie „set text options”). Sacerējums jāraksta par tēmu, kura saistīta ar izlasīto grāmatu un kura rakstīšanai nepieciešams zināt dažādas detaļas (varoņu vārdus, sižetu u.t.t.). Grāmatu saraksts visā pasaulē ir vienāds un tiek mainīts katrus divus gadus. Laika periodam no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim teksti ir LP Hartley: The Go-Between (Penguin Readers) un Sebastian Junger: The Perfect Storm (Macmillan Readers).
 • Use of English (angļu valodas pielietojums) – sastāv no 4 daļām un 42 jautājumiem. Uzdevumos jāizvēlas pareizais vārds, ko ievietot tukšajā ailītē, jāieraksta pareizais vārds tukšajā ailītē, jāpārveido dotais vārds, lai to varētu ievietot tukšajā ailītē.
 • Listening (klausīšanās) – sastāv no 4 daļām un 30 jautājumiem. Uzdevumos jāizvēlas pareizā atbilde no dotajiem variantiem; jāpapildina dotie teikumo; jāizvēlas apgalvojums, kas visvairāk atbilst dzirdētajam tekstam
 • Speaking (runāšana) – sastāv no četrām daļām. Uzdevumos iekļauta saruna ar eksaminatoru (par vispārīgām tēmām, pagātnes notikumiem un nākotnes plāniem), 1 min garš monologs par kādu attēlu, pēc kura sarunas partnerim būs jāatbild uz jautājumiem saistībā ar stāstīto, jāveido dialogs ar partneri.

  Cambridge English: First for Schools (FCEfS) eksāmena rezultāti
  Katra eksāmena daļa sastāda 20% no kopējās atzīmes. Kandidāti, kuri nolikuši eksāmenu, var saņemt šādas atzīmes:
 • A (80-100%). C1 līmenis.
 • B (75-79%). B2 līmenis.
 • C (60-74%). B2 līmenis.

Kandidāti, kuri nav nolikuši eksāmenu, saņem:

 • D (55-59%)
 • E (0-54%)

Kandidāti saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Pamodes skalas(A1, A2, etc.).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.

Ja vēlaties likt Cambridge English: First for Schools (FCEfS), lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640

Uz augšu