BALTIC COUNCIL - Young Learners: Testi bērniem no 7-12 gadiem

Young Learners: Testi bērniem no 7-12 gadiem

Daudzi vecāki jau pārliecinājušies, ka Kembridžas eksāmeni būtiski paaugstina bērna interesi par angļu valodas apguvi. Dalība Kembridžas eksāmenos sniedz vērtīgu pieredzi eksāmenu kārtošanā, un iegūtais sertifikāts kļūst par pierādījumu bērna nopietnajai attieksmei pret mācībām, kā arī apstiprina valodas zināšanu līmeni starptautiskā līmenī.

Eksāmenu galvenais mērķis ir palīdzēt bērniem iegūt pārliecību par savām zināšanām un paaugstināt interesi par tālāku angļu valodas apguvi. Daudzi vecāki, kuru bērni kārtojuši testus, apliecina, ka Young Learners eksāmeni:
- motivē turpināt angļu valodas mācības;
- ļauj iegūt pārliecību par sevi;
- bērna atmiņā paliek kā spilgts un neaizmirstams notikums;
- sastāv no interesantiem un aizraujošiem uzdevumiem spēļu formā;
- palīdz sagatavoties augstāka līmeņa eksāmeniem;
- ir vērā ņemams sasniegums, ko apliecinās Kembridžas universitātes sertifikāts.

Trīs līmeņi
Kembridžas Young Learners eksāmeniem ir trīs līmeņi: Starters, Movers un Flyers. Tos kārto bērni vecumā no 7-12 gadiem. Bērni, gatavojoties Starters līmenim, apgūst vienkāršus vārdus un frāzes, savukārt, gatavojoties Movers un Flyers līmeņiem, valodas zināšanas tiek papildinātas ar sarežģītākām valodas formām.

Īsta angļu valoda
Kembridžas Young Learners eksāmeni ir veidoti pamatojoties uz praktiski pielietojamām valodas prasmēm. Eksāmenā ir klausīšanās, lasīšanas un rakstiskās daļas, kā arī sarunvalodas pārbaude, kuras laikā bērni sarunājas ar kvalificētu eksaminatoru. Līdz ar to, gatavojoties eksāmenam, bērni aktīvi izmanto angļu valodu. Tā ir laba valodas prakse un dot bērniem pārliecību par saviem spēkiem

Jauka izklaide
Mūs novērojumi rāda, ka bērniem patīk gatavoties un kārtot Young Learners eksāmenus. Eksāmenā ir tādi uzdevumi, kā zīmēšana vai krāsošana, mīklas un puzles, kas bērnus aizrauj un kļūst par lielisku motivāciju.

Diploms katram
Visi bērni, kuri kārtoYoung Learners eksāmenus, saņem sertifikātus, kas atbilst viņu zināšanu līmenim. Augstākais novērtējums ir pieci Kembridžas ģērboņi katrā no valodas prasmēm (klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas daļās). Šis vērtējums skaidri parāda bērna progresu mācību procesā un sniedz motivāciju tālākai angļu valodas apguvei.

Angļu valoda visiem
Kad bērns apguvis Kembridžas eksāmenu Young Learners augstāko pakāpienu Flyers, iespējams sākt gatavoties Key English Test (KET) vai Preliminary English Test (PET). Tie ir starptautiski angļu valodas sertifikāti, kas piemēroti jau nedaudz vecākiem bērniem un jauniešiem. Sākot ar Young Learners eksāmenu un pakāpeniski virzoties augšup, bērni efektīvi apgūst angļu valodu.

Uz augšu