BALTIC COUNCIL - Cambridge English: Proficiency (CPE)

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Par Cambridge English: Proficiency (CPE) eksāmenu
Cambridge English: Proficiency (CPE) arī pazīstams kā Certificate of Proficiency in English (CPE). Šī kvalifikācija apliecina, ka esat apguvis angļu valodu un spējat to izmatot izaicinošās akadēmiskās, zinātniskās un profesionālās situācijās. Šī ir augstākā Cambridge English kvalifikācija.

Kam Cambridge English: Proficiency (CPE) eksāmens paredzēts?
Ja vēlaties strādāt vai mācīties ārzemēs, vai arī sapņojat par karjeru staptautiskā kompānijā/organizācijā – CPE palīdzēs sasniegt jūsu mērķi. CPE eksāmens parāda darba devējiem, ka jūs spējat bez problēmām izmantot angļu valodu, vai arī pierāda, ka esat spējīgs studēt maģistrantūrā vai dokorantūrā angliski runājošā universitātē

Cambridge English: Proficiency (CPE) eksāmena priekšrocības
Galvenā CPE eksāmena priekšrocība, protams, ir, ka to atzīst daudzas institūcijas visā pasaulē, bet ir arī citi iemesli, kuru dēļ ir vērts kārtot Cambridge English: Proficiency. Šis eksāmens dos jums pārliecību par saviem spēkiem, kā arī ļaus uzzināt, kuras valodu prasmes vēl ir jāuzlabo.

Cambridge English: Proficiency (CPE) eksāmena līmenis
C2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas(Advanced).
Šajā līmenī jāprot pētīt sarežģīti koncepti, pārliecinoši argumentēt un pamatot savu viedokli, saprast sarežģītu tekstu galvenās idejas, apspriest jūtīgas tēmas, pārliecinoši rakstīt par jebkuru tēmu.

Cambridge English: Proficiency (CPE) eksāmena struktūra 

CPEReading and Use of EnglishWritingListeningSpeaking
Laika limits1 st 30 min1 st 30 min40 min16 min kandidātu pārim
Atzīmes %40%20%20%20%
 • Reading and Use of English (lasīšana un angļu valodas pielietojums) – sastāv no 7 daļām un 35 jautājumiem. šajā daļā jāievieto dotas frāzes tekstā, jāizdomā vārds, kas vislabāk iederētos tekstā, jāpārveido dotais vārds, lai to varētu ievietot tukšajā ailītē, jāizvēlas pareizē atbilde no dotajiem variantiem, jāsakārto teksta rindkopas pareizā secībā, jāsavieno teksts ar pareizu apgalvojumu.
 • Writing (rakstīšana) – sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā jāraksta eseja par diviem aptuveni 100 vārdus gariem tekstiem, kurā tiek apokopotas un izvērtētas šo tekstu svarīgājās idejas. Otrajā daļā jāizvēlas viens no četriem dotajiem jautājumiem, līdz ar to kandidātam var nākties rakstīt rakstu, vēstuli, atskaiti, recenziju vai eseju. Otrās daļas jautājumu vidū ir uzdevums, kura izpildei nepieciešams jau iepriekš izlasīt kādu no organizatora piedāvātājiem materiāliem (tā saucamie „set text options”). Šis sacerējums jāraksta par tēmu, kura saistīta ar izlasīto grāmatu un kura rakstīšanai nepieciešams zināt dažādas detaļas (varoņu vārdus, sižetu u.t.t.). Grāmatu saraksts visā pasaulē ir vienāds un tiek mainīts katrus divus gadus. Laika periodam no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim teksti ir E. M. Forster: Howards End (any edition) un Nick Hornby: An Education (filmas scenārijs),kā arī Lone Scherfig režisētā 2009.gada filma ar tādu pašu nosaukumu.
 • Listening (klausīšanās) – sastāv no 4 daļām un 30 jautājumiem. Jāizvēlas pareizā atbilde no dotiem atbilžu variantiem, klausoties monologu, jāievieto tekstā iztrūkstošā informācija u.tml.
 • Speaking (runāšana) – sastāv no 3 daļām. Pirmais uzdevums ir saruna starp vienu no eksaminatoriem, kurš abiem kandidātiem uz maiņām uzdod dažādus jautājumus; jāveido dialogs ar otru kandidātu par kādu attēlu; jāveido monologs, pēc kura komentārus jāizsaka otram kandidātiem un pēc tam jautājumus uzdod eksaminators.

  Cambridge English: Proficiency (CPE) eksāmena rezultāti
  Katra eksāmena daļa sastāda 20% no kopējās atzīmes. Kandidāti, kuri nolikuši eksāmenu, var saņemt šādas atzīmes:
 • A. C2 līmenis.
 • B. C2 līmenis.
 • C. C2 līmenis.
 • CEFR Level C1

Kandidāti saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padome skalas(A1, A2, etc.).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.

Ja vēlaties likt Cambridge English: Advanced (CAE), lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640
 

Uz augšu