BALTIC COUNCIL - Young Learners: Flyers

Young Learners: Flyers

Par Cambridge Young Learners English: Flyers (YLE Flyers) eksāmenu
Cambridge Young Learners English: Flyers (YLE Flyers) tests ir paredzēts to jaunākā skolas vecuma bērnu angļu valodas zināšu novērtēšanai, kuri sper savus pirmos soļu šīs valodas apguvē. Eksāmenu sērija sastāv no trīs dažādiem līmeņiem (Starters, Movers, Flyers), un YLE Flyers ir trešais pakāpiens šajā eksāmenu sērijā. Daudzi vecāki jau pārliecinājušies par to, ka Kembridžas testu kārtošana ievērojami paaugstina bērnu interesi par angļu valodu. Turklāt dalība testos sniedz vērtīgu pieredzi eksāmenu kārtošanā, savukārt iegūtie sertifikāti pierāda jaunieša nopietno attieksmi pret mācībām, kā arī apliecina valodas zināšanas starptautiskā līmenī.

Kam Cambridge Young Learners English: Flyers (YLE Flyers) eksāmens paredzēts?
Eksāmens paredzēts sākumskolas skolēniem, kuri pavisam nesen uzsākuši angļu valodas mācības un vēlas pārbaudīt savas zināšanas, kā arī iegūt starptautisku apliecinājumu savam zināšanu līmenim.

Cambridge Young Learners English: Flyers (YLE Flyers) eksāmena priekšrocības
Kembridžas testi ne tikai ļauj uzlabot bērna angļu valodas zināšanas soli pa solim, bet arī motivē bērnus mācīties un sniedz viņiem pārliecību par savām zināšanām, pateicoties aizraujošajiem un interaktīvajiem uzdevumiem, kurus tests piedāvā.

Cambridge Young Learners English: Flyers (YLE Flyers) eksāmena līmenis
A2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas(Pre intermediate). Ieteicams kandidātiem vecumā no 9 līdz 12 gadiem.

Cambridge Young Learners English: Flyers (YLE Flyers) eksāmena struktūra

ListeningReading and WritingSpeaking
25 min
Maks. 5 vairodziņi
40 min
Maks. 5 vairodziņi
7-9 min
Maks. 5 vairodziņi
  • Listening (klausīšanās) – sastāv no 5 daļām un 25 jautājumiem, kuros jāsavieno cilvēku vārdi ar attēliem, klausoties dialogu, jāsavieno attēli, jāiekrāso attēli pareizajās krāsās, kuras tiek nosauktas dialogā u.tml.
  • Reading and writing (lasīšana un rakstīšana) – sastāv no 7 daļām un 50 jautājumiem, kuros jāsavieno vārdi ar to definīcijām, jāizvēlas teikumi, kuri pareizi apraksta attēlu, jāieraksta vārdi tukšajos laukos u.tml.
  • Speaking (runāšana) – sastāv no četrām daļām. Uzdevumos jāatrod atšķirības starp bildēm, jāatbild uz jautājumiem par attēliem, jāizdomā stāstījums, vadoties pēc attēliem, jāatbild uz jautājumiem par sevi (skolu, hobijiem, ģimeni, brīvdienām) u.tml.

Eksāmenā apskatītas tādas tēmas, kā dzīvnieki, ķermenis un seja, apģērbi, krāsas, ģimene un draugi, ēdieni un dzērieni, veselība, māja, materiāli, skaitļi no 1 līdz 1000, vietu nosauki un norādes, skola, sports, brīvas laiks, brīvdienas, laiks, transports, laikapstākļi, darbs, vide, priekšmeti, sajūtu apraksti, materiālu nosaukumi u.c.

Cambridge Young Learners English: Flyers (YLE Flyers) eksāmena rezultāti
Visi bērni eksāmena beigās iegūst sertifikātu, kurā viņu zināšanu līmenis norādīts ar vairodziņu palīdzību. Augstākais rezultāts ir 15 vairodziņi. Ja bērns ieguvis 10 vai 11 vairodziņus, viņa valodas zināšanu līmenis ir pietiekams, lai liktu nākamā līmeņa Kembridžas eksāmenu Cambridge English: Key for Schools vai Cambridge English: Preliminary for Schools.

Ja vēlaties likt Cambridge Young Learners English: Flyers (YLE Flyers), lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640 

Uz augšu