BALTIC COUNCIL - Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced (CAE)

Par Cambridge English: Advanced (CAE) eksāmenu
Cambridge English: Advanced (CAE) arī pazīstams kā Certificate in Advanced English (CAE). Šī vispārējās angļu valodas kvalifikācija parāda, ka jūsu angļu valoda ir profesionāla biznesmeņa vai universitātes studenta līmenī.

Kam Cambridge English: Advanced (CAE) eksāmens paredzēts?
Ja vēlaties strādāt vai mācīties ārzemēs, vai arī sapņojat par karjeru staptautiskā kompānijā/organizācijā – CAE palīdzēs sasniegt jūsu mērķi. Cambridge English: Advanced atzīst vairāk 3000 universitātes, koledžas, darba devēji un valdību departamenti visā pasaulē, līdz ar to eksāmena sertifikātu var izmantot, lai pieteiktos gandrīz visām universitātēm un koledžām Lielbritānijā, Austrālijas universitātēm un TAFE institūtiem, Austrālijas studentu vīzai, universitātēm un koledžām ASV un Kanādā.

Cambridge English: Advanced (CAE) eksāmena priekšrocības
Galvenā CAE eksāmena priekšrocība, protams, ir, ka to atzīst daudzas institūcijas visā pasaulē, bet ir arī citi iemesli, kuru dēļ ir vērts kārtot Cambridge English: Advanced. Šis eksāmens dos jums pārliecību par saviem spēkiem, ļaus uzzināt, kuras valodu prasmes vēl ir jāuzlabo, kā arī sniegs iespēju gatavoties tādam sarežģītākam eksāmenam, kā Cambridge English: Proficiency (CPE).

Cambridge English: Advanced (CAE) eksāmena līmenis
C1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas (Upper-Intermediate).
Šajā līmenī jāprot rakstīt sarežģītas atskaites un e-pasti, veikt pierakstus tikšanos laikā un lekcijās, sniegt prezentācijas par specializētām tēmām, saprast dažādus tekstus, sākot no daiļliteratūras līdz pat sarežģītiem avīžu rakstiem.

Cambridge English: Advanced (CAE) eksāmena struktūra

CAEReadingWritingUse of EnglishListeningSpeaking
Laika limits1 st 15 min1 st 30 min1 stunda40 min15 min kandidātu pārim
Atzīmes %20%20%20%20%20%
 • Reading (lasīšana) – 1h15. Sastāv no 4 daļām un 34 jautājumiem. Kandidātiem jāizvēlas pareizā atbilde no dotajiem atbilžu variantiem, jāsakārto teksta rindkopas pareizā secībā, jāsavieno teksts ar pareizu apgalvojumu.
 • Writing (rakstīšana) – 1h30. Sastāv no 2 daļām. Pirmajā uzdevumā jāuzraksta raksts, vēstule, e-pasta vai kāds atskaite. Otrā daļā sastāv no četriem jautājumiem, no kuriem var izvēlēties vienu, kurā būs jāuzraksta raksts, eseja, informatīvs rakstu darbs, vēstule, piedāvājums, atskaite vai recenzija. Otrās daļas jautājumu vidū ir uzdevums, kura izpildei nepieciešams jau iepriekš izlasīt kādu no organizatora piedāvātājiem materiāliem (tā saucamie „set text options”). Šis sacerējums jāraksta par tēmu, kura saistīta ar izlasīto grāmatu un kura rakstīšanai nepieciešams zināt dažādas detaļas (varoņu vārdus, sižetu u.t.t.). Grāmatu saraksts visā pasaulē ir vienāds un tiek mainīts katrus divus gadus. Laika periodam no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada decembrim teksti ir William Golding: Lord of the Flies (any edition) un P D James: The Lighthouse (any edition).
 • Use of English (angļu valodas pielietojums) – 1h. Sastāv no 5 daļām un 50 jautājumiem. Uzdevumos jJāievieto tekstā vārds no dotiem variantiem, jāieraksta tekstā trūkstošais vārds, jāpārveido dotais vārds, lai to varētu ievietot tukšajā ailītē, jāievieto trīs teikumos vārds, kas derētu visos trīs teikumos.
 • Listening (klausīšanās) – 40 min. Sastāv no 4 daļām un 30 jautājumiem. Šajā daļā jāizvēlas pareizā atbilde no dotiem atbilžu variantiem, klausoties monologu, jāievieto tekstā iztrūkstošā informācija.
 • Speaking (runāšana) – 15 min (pārim). Sastāv no 4 daļām. Uzdevumos iekļauta saruna ar eksaminatoru par jūsu interesēm, studijām, karjeru u.t.t., 1 min garš monologs par kādu attēlu, pēc kura sarunas partnerim būs jākomentē, jāveido dialogs ar partneri.

  Cambridge English: Advanced (CAE) eksāmena rezultāti
  Katra eksāmena daļa sastāda 20% no kopējās atzīmes. Kandidāti, kuri nolikuši eksāmenu, var saņemt šādas atzīmes:
 • A (80-100%). C2 līmenis.
 • B (75-79%). C1 līmenis.
 • C (60-74%). C1 līmenis.
 • CEFR Level B2

Kandidāti saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padomes skalas(A1, A2, etc.).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.

Ja vēlaties likt Cambridge English: Advanced (CAE), lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640 

Uz augšu