BALTIC COUNCIL - Cambridge English: First (FCE)

Cambridge English: First (FCE)

Par Cambridge English: First (FCE) eksāmenu
Cambridge English: First (FCE) ir eksāmens, kura grūtības pakapē ir augstāka par vidējo un kurš ļauj pārbaudīt savas spējas pārliecinoši komunicēt angļu valodā rakstveidā un mutiski. Šajā kategorijā FCE eksāmens ir pats populārākais. Lai to sekmīgi nokārtotu, jāspēj argumentēti komunicēt angļu valodā un izvēlēties saskarsmes stilu atkarībā no situācijas.

Kam Cambridge English: First (FCE) eksāmens paredzēts?
Ja vēlaties strādāt vai mācīties ārzemēs, vai arī sapņojat par karjeru staptautiskā kompānijā/organizācijā – FCE palīdzēs sasniegt jūsu mērķi.

Cambridge English: First (FCE) eksāmena priekšrocības
FCE eksāmenu atzīst dažādas institūcijas ārvalstīs, jo tas pierāda, ka jūs pārvaldāt angļu valodu pamatlīmenī. Pie tam eksāmens dos jums pārliecību par saviem spēkiem, kā arī motivēs gatavoties tādam sarežģītākam eksāmenam, kā Cambridge English: Advanced (CAE) un Cambridge English: Proficiency (CPE).

Cambridge English: First (FCE) eksāmena līmenis
B2 līmenis pēcEiropas Padomes skalas (Upper-Intermediate).
Šajā līmenī jāsaprot sarežģītu rakstu darbu galvenās idejas, jāuztur saruna par plašu spektru dažādu tēmu, paužot savu viedokli un pamatojot to. Jāprot skaidri un detalizēti rakstīt, paužot savu viedokli un paskaidrojot dažādu points of view priekšrocības un trūkumus.

Cambridge English: First (FCE) eksāmens ilgst 3.5 stundas un sastāv no 4 daļām, detalizēta eksāmena struktūra ir atrodama šajā saitē.Cambridge

English: First (FCE) eksāmena rezultāti

Katra eksāmena daļa sastāda 20% no kopējās atzīmes. Kandidāti, kuri nolikuši eksāmenu, var saņemt šādas atzīmes:
- A (180-190) C1 līmenis
- B (173-179) B2 līmenis
- C (160-172) B2 līmenis
- B1 (140-159) B1 līmenis

Kandidāti, kuri ieguvuši nepieciešamo punktu skaitu, saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 190 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padomes skalas (A1, -C2).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.

Ja vēlaties likt Cambridge English: First, lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640

Uz augšu