BALTIC COUNCIL - Young Learners: Starters

Young Learners: Starters

Par Cambridge Young Learners English: Starters (YLE Starters) eksāmenu
Cambridge Young Learners English (YLE) Starters tests ir paredzēts jaunākā skolas vecuma bērnu angļu valodas zināšu novērtēšanai, kuri sper savus pirmos soļu šīs valodas apguvē. Eksāmenu sērija sastāv no trīs dažādiem līmeņiem (Starters, Movers, Flyers), un Starters ir pirmais pakāpiens šajā eksāmenu sērijā. Daudzi vecāki jau pārliecinājušies par to, ka Kembridžas testu kārtošana ievērojami paaugstina bērnu interesi par angļu valodu. Turklāt dalība testos sniedz vērtīgu pieredzi eksāmenu kārtošanā, savukārt iegūtie sertifikāti pierāda jaunieša nopietno attieksmi pret mācībām, kā arī apliecina valodas zināšanas starptautiskā līmenī.

Kam Cambridge Young Learners English: Starters (YLE Starters) eksāmens paredzēts?
Sākumskolas skolēniem, kuri pavisam nesen uzsākuši angļu valodas mācības un vēlas pārbaudīt savas zināšanas, kā arī iegūt starptautisku apliecinājumu savam zināšanu līmenim.

Cambridge Young Learners English: Starters (YLE Starters) eksāmena priekšrocības
Kembridžas testi ne tikai ļauj uzlabot bērna angļu valodas zināšanas soli pa solim, bet arī motivē bērnus mācīties un sniedz viņiem pārliecību par savām zināšanām, pateicoties aizraujošajiem un interaktīvajiem uzdevumiem, kurus tests piedāvā.

Cambridge Young Learners English: Starters (YLE Starters) eksāmena līmenis
A1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas(Basic/Beginner). Ieteicams kandidātiem no 7 gadu vecuma.

Cambridge Young Learners English: Starters (YLE Starters) eksāmena struktūra

ListeningReading and WritingSpeaking
20 min
Maks. 5 vairodziņi
20 min
Maks. 5 vairodzini
3-5 min
Maks. 5 vairodzini
  • Listening (klausīšanās) – satāv no četrām daļām un 20 vienkāršiem jautājumiem. Piemēram, bērnam jāsavieno vārds ar attiecīgo attēlu, jāieraksta tukšajā lauciņā vārds vai cipars, jāizkrāso attēls, jāizvēlas pareizais attēls un jāatrod attēlā kāds priekšmets, sekojot instrukcijām.
  • Reading and Writing (lasīšana un rakstīšana) – sastāv no piecām daļām un 25 jautājumiem. Bērnam jāatpazīst, vai teikums atbilst attēlam, jāsaliek no burtiem pareizs vārds, jāievieto tekstā pareizās vietās dotie vārdi.
  • Speaking (runāšana) – sastāv no piecām daļām un tiek organizēta kā neformāla saruna starp pasniedzēju un bērnu, kuras laikā tiek uzdoti dažādi vienkārši uzdevumi (piemēram, atrast attēlā vajadzīgo priekšmetu), kā arī jautājumi par vecumu, ģimeni skolu un citām vienkāršām tēmām.

Eksāmenā aplūkotas tādas tēmas, kā dzīvnieki, ķermenis un seja, apģērbs, ģimene un draugi, ēdieni un dzērieni, māja, skola, sports un brīvais laiks, transports, krāsas, vietas un virzieni, skaitļi no 1 līdz 20 un priekšmeti.

Cambridge Young Learners English: Starters (YLE Starters) eksāmena rezultāti
Visi bērni eksāmena beigās iegūst sertifikātu, kurā viņu zināšanu līmenis norādīts ar vairodziņu palīdzību. Augstākais rezultāts ir 15 vairodziņi (maksimums 5 vairodziņi par katru testa daļu). Ja bērns ieguvis 10 vai 11 vairodziņus, viņa valodas zināšanu līmenis ir pietiekams, lai liktu nākamā līmeņa Kembridžas eksāmenu Cambridge Young Learners English: Movers (YLE Movers).

Ja vēlaties likt Cambridge English: Starters, lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640

Uz augšu