BALTIC COUNCIL - Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS)

Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS)

Par Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) eksāmenu
Eksāmens ar vidēju grūtības pakāpi, kura laikā tiek pārbaudītas spējas komunicēt angļu valodā ikdienas situācijās. Veiksmīgi nolikt PET eksāmenu var tie, kuri spēj komunicēt par labi zināmām tēmām, veidot saraksti un saprast vienkāršu informāciju. Galvenā atšķirība ir tā, ka PET for Schools eksāmena tēmas ir piemērotas kandidātu vecumam un interesēm. Dalība šajā eksāmenā sniedz vērtīgu pieredzi eksāmenu kārtošanā, savukārt iegūtie sertifikāti pierāda jaunieša nopietno attieksmi pret mācībām, kā arī apliecina valodas zināšanas starptautiskā līmenī.

Kam Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) eksāmens paredzēts?
Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools paredzēts 11 līdz 14 gadus veciem skolēniem, kuri vēlas saņemt starptautisku apstiprinājumu savam angļu valodas zināšanu līmenim. PET for Schools atzīst arī lielākā daļa skolu kā pierādījumu tam, ka kandidātam ir pamatzināšanas angļu valodā. PET for Schools var tikt izmantots arī emigrācijas nolūkiem, piemēram, Lielbritānijā.Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) eksāmena priekšrocības
Kembridžas testi ne tikai ļauj uzlabot bērna angļu valodas zināšanas soli pa solim, bet arī motivē bērnus mācīties un sniedz viņiem pārliecību par savām zināšanām, pateicoties aizraujošajiem un interaktīvajiem uzdevumiem, kurus tests piedāvā. Šis eksāmens palīdz gatavoties tādam sarežģītākam eksāmenam, kā Cambridge English: First (FCE) for Schools.

Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) eksāmena līmenis
B1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas (Intermediate).
Šajā līmenī jāmāk saprast faktuālu informāciju, kā arī jāmāk izteikt un saprast dažādus viedokļus, attieksmi gan rakstiski, gan mutvārdos.

Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) eksāmena struktūra 

PETfSReading and WritingListeningSpeaking
Laika limits1 stunda 30 min30 min10-12 min kandidātu pārim
Atzīme %50%25%25%
 • Reading and writing (lasīšana un rakstīšana) – sastāv no 5 daļām un 35 jautājumiem lasīšanas daļā; 3 daļām un 7 jautājumiem rakstīšanas daļā. Uzdevumos kandidātiem jāizvēlas tekstam vai attēlam atbilstošs teikums, jāizvēlas cilvēkam atbilstošs apraksts; vadoties pēc teksa, jāizvēlas, vai dotais apgalvojums atbilst patiesībai; jāizvēlas pareizais vārds, ko ievietot tukšajā ailītē. Rakstīšanas daļā jāaizpilda tukšās ailītes, jāuzraksta īsa ziņa (ziņa, e-pasts, pastkartīte u.tml.), kā arī neformāla vēstule vai stāsts.
 • Listening (klausīšanās) – sastāv no 4 daļām un 25 jautājumiem. Klausoties tekstus un dialogus, jāizvēlas pareizā atbilde, jāievieto tukšajās ailītēs trūkstošā informācija, jāizvēlas, vai dotais apgalvojums atbilst patiesībai.
 • Speaking (runāšana) – sastāv no 4 daļām. Runāšanas daļa notiek pa pāriem, un kandidātus uzrauga divi eksaminatori, no kuriem viens runā, bet otrs klausās. Šīs daļas vērtējums atkarīgs no abiem eksaminatoriem. Eksāmens sastāv no sarunām, situāciju un attēlu interpretēšanas un diskusijām gan ar eksaminatoru, gan ar otru kandidātu.

  Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) eksāmena rezultāti
  Lasīšanas un rakstīšanas daļa sastāda 50% no kopējā eksāmena vērtējuma, klausīšanāsun runāšana – katra 25%. Kandidātiem iespējams saņemt šādas atzīmes:
 • Pass with Distinction (izcili) – 85-100%. B2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
 • Pass with Merit, Pass (labi) – 70-84%. B1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
 • Level A2 – 45-69%. A2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
 • Fail (neapmierinoši) – 0-44% (eksāmens nav nokārtots)

Kandidāti saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padomes skalas(A1, A2, etc.).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.

Vairāk par PET for Schools eksāmenu: Preliminary for Schools.

Ja vēlaties likt Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS), lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640

Uz augšu