BALTIC COUNCIL - Cambridge English: Key (KET)

Cambridge English: Key (KET)

Par Cambridge English: Key (KET) eksāmenu
Cambridge English: Key jeb Key English Test (KET) ir sākuma līmeņa eksāmens, kurš pārbauda spējas komunicēt angļu valodā ikdienas situācijās, pamatlīmenī. Tas norāda, ka Jūs spējat izmantot angļu valodu ikdienišķās situācijās un, piemēram, ceļojumos. Kopš 2009.gada tiek izšķirti KET un KET for Schools eksāmeni, kas paredzēti skolēniem vecumā no 11 līdz 14 gadiem.

Kam Cambridge English: Key (KET) eksāmens paredzēts?
KET eksāmens paredzēts dažādu vecumu kandidātiem, kuriem nepieciešams starptautisks apstiprinājums savam zināšanu līmenim. Cambridge English: Key (KET) eksāmenu atzīst administratīvas un rūpnieciskas organizācijas, kā arī pakalpojumu sfērā darbojošies uzņēmumi, kuriem tas ir kvalifikācijas eksāmens cilvēkiem ar angļu valodas pamatlīmeni. KET atzīst arī lielākā daļa skolu kā pierādījumu tam, ka kandidātam ir pamatzināšanas angļu valodā. KET var tikt izmantots arī emigrācijas nolūkiem, piemēram, Anglijā.
Tā kā KET eksāmenā tiek pārbaudītas visas valodu prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), tad tas jums dod iespēju novērtēt savās stiprās un vājās puses, ļaujot saprast kurus valodas elementus vēlams uzlabot. KET eksāmens palīdzēs jums iegūt pārliecību par savām spējām.

Cambridge English: Key (KET) eksāmena priekšrocības
KET eksāmenu atzīst dažādas institūcijas ārvalstīs, jo tas ir starptautisks pierādījums tam, ka jūs pārvaldat angļu valodu pamatlīmenī. Pie tam eksāmens dos jums pārliecību par saviem spēkiem, kā arī motivēs gatavoties tādiem sarežģītākiem eksāmeniem, kā Cambridge English: Preliminary (PET) un Cambridge English: First (FCE).

Cambridge English: Key (KET) eksāmena līmenis
A2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas (Pre-Intermediate).
Šajā līmenī jāsaprot vienkārši jautājumi un norādījumi, jāmāk izteikt savs viedoklis un lūgumi, kā arī jāprot aizpildīt dažādas anketas un formas, jāraksta vēstules un pastkartītes.

Cambridge English: Key (KET) eksāmena struktūra 

KETReading and WritingListeningSpeaking
Laika limits1 stunda 10 min30 min8-10 min kandidātu pārim
Atzīmes %50%25%25%
  • Reading and Writing (lasīšana un rakstīšana) – sastāv no 9 daļām un 56 jautājumiem. Šajā daļā kandidātiem jāsavieno zīmes vai norādes ar attiecīgo tekstu; jāizvēlas ievietot tekstā kādu no dotajiem vārdiem; jāizvēlas ievietot dialogā kāds no dotajiem teikumiem; jānorāda, vai teikums atbilst patiesībai vai nē, jāuzraksta vārds, kas atbilst dotai definīcijai vai kontekstam; jāuzraksta īsa pastkartīte vai norāde.
  • Listening (klausīšanās) – sastāv no 5 daļām un 25 jautājumiem. Šajā daļā kandidātiem jāizvēlas pareizās atbildes, atsaucoties uz dzirdēto tekstu; jāsavieno pēc dzirdētā teksta saderīgas lietas; jāaizpilda tukšās vietas zīmīte vai tekstā.
  • Speaking (runāšana) – sastāv no 2 daļām. Runāšanas daļa notiek pa pāriem, un kandidātus uzrauga divi eksaminatori, no kuriem viens runā, bet otrs klausās. Šīs daļas vērtējums atkarīgs no abiem eksaminatoriem. Uzdevumos kandidātiem jāatbild uz eksaminatora jautājumiem par sevi, kā arī jāveido dialogs ar otru kandidātu par kādu eksaminatora norādītu tēmu.

    Vairāk par KET eksāmenu: Key 

    Ja vēlaties likt Cambridge English: Key, lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640
Uz augšu