BALTIC COUNCIL - Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)

Par Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) eksāmenu
Cambridge English: Business Vantage, pazīstams arī kā Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) ir otrais eksāmens Cambridge English: Business sertifikātu sērijā. Šī kvalifikācija parāda darba devējiem, ka jūs esat spējīgs veiksmīgi izmantot angļu valodu biznesa vidē. Eksāmenam ir tāds pats līmenis, kā Cambridge English: First (FCE), bet galvenā uzmanība ir vērsta uz angļu valodu biznesa vajadzībām.

Kam Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) eksāmens paredzēts?
Cambridge English: Business Preliminary var kļūt par pirmo soli jaunas karjeras veidošanā kādā staptautiskā uzņēmumā vai palīdzēt jums pakāpties ar karjeras kāpnēm esošajā darba vietā.

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) eksāmena priekšrocības
Galvenā BEC Vantage eksāmena priekšrocība, protams, ir, ka to atzīst daudzas institūcijas visā pasaulē, bet ir arī citi iemesli, kuru dēļ ir vērts kārtot Cambridge English: Business Vantage. Šis eksāmens dos jums pārliecību par saviem spēkiem, ļaus uzzināt, kuras valodu prasmes vēl ir jāuzlabo, kā arī sniegs iespēju gatavoties tādam sarežģītākam eksāmenam, kā Cambridge English: Business Higher (BEC Higher).

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) eksāmena līmenis
B2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas(Upper-Intermediate).
Šajā līmenī jāprot rakstīt īsas biznesa vēstules, atskaites un priekšlikumi, jālasa izvilkumi no biznesa publikāciām un jāsaprot pārrunātais, kā arī aktīvi jāpiedalās sanāksmēs.

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) eksāmena struktūra

BEC VantageReadingWritingListeningSpeaking
Laika limits1 st45 min40 min14 min
Atzīmes %25%25%25%25%
 • Reading (lasīšana) – sastāv no 5 daļām un 45 jautājumiem. Uzdevumos jāsavieno apgalvojumi ar teksta daļu, kurā ir informāciju par tiem; jāievieto doti teikumi tukšajās vietās tekstā; jāizvēlas pareizā atbilde no dotajiem atbilžu variantiem im jāievieto tā tekstā; jāatrod kļūdas tekstā.
 • Writing (rakstīšana) – sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā jāuzraksta uzņēmuma iekšējās komunikācijas vēstule, vadoties pēc kāda biznesa situācija apraksta. Otrajā daļā jāraksta biznesa vēstule, atskaita vai priekšlikums, balstoties uz dotu informāciju vēstulē, faksā, e-pastā u.tml.
 • Listening (klausīšanās) – sastāv no 3 daļām un 30 jautājumiem. Kandidātiem jāaizpilda tukšās ailītes anketā; jāsavieno runātājs ar vienu no dotajām tēmām; jāizvēlas pareizā atbilde no dotajiem atbilžu variantiem.
 • Speaking (runāšana) – sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ir intervija ar eksaminatoru, kurš uzdod dažādus ar biznesu, personīgajām interesēm, darbu, mācībām saistītus jautājumus. Otrajā daļā jāsniedz īsa prezentācija par vienu no dotajām tēmām, pēc kuras otrs kandidāts sniegs īsus komentārus. Trešā uzdevuma laikā jāveido diskusija ar otru kandidātu par tēmu, ko iepriekš būs aprakstījis eksaminators, kā arī jāatbild uz eksaminatora uzdotiem jautājumiem.

  Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) eksāmena rezultāti
  Katra eksāmena daļa sastāda 25% no kopējās atzīmes. Kandidāti, kuri nolikuši eksāmenu, var saņemt šādas atzīmes:
 • A (80-100%). C1 līmenis.
 • B (75-79%). B2 līmenis.
 • C (60-74%). B2 līmenis.

Kandidāti, kuri nav nolikuši eksāmenu, saņem:

 • D (55-59%)
 • E (0-54%)

Kandidāti, kuri ieguvuši nepieciešamo punktu skaitu, saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padomes skalas(A1, A2, etc.).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.

Ja vēlaties likt Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage), lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640
 

Uz augšu