BALTIC COUNCIL - Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)

Par Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) eksāmenu
Cambridge English: Business Preliminary eksāmens, pazīstams arī kā Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary), ir pirmais eksāmens Cambridge English: Business sertifikātu sērijā. Šī kvalifikācija parāda darba devējiem, ka jūs esat spējīgs komunicēt angļu valodā ikdienišķās biznesa situācijās. Tam ir tāds pats līmenis, kā Cambridge English: Preliminary (PET), bet galvenā uzmanība ir vērsta uz angļu valodu biznesa vajadzībām.

Kam Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) eksāmens paredzēts?
Cambridge English: Business Preliminary var kļūt par pirmo soli jaunas karjeras veidošanā kādā staptautiskā uzņēmumā vai palīdzēt jums pakāpties ar karjeras kāpnēm esošajā darba vietā.

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) eksāmena priekšrocības
Galvenā BEC Preliminary eksāmena priekšrocība, protams, ir, ka to atzīst daudzas institūcijas visā pasaulē, bet ir arī citi iemesli, kuru dēļ ir vērts kārtot Cambridge English: Business Preliminary. Šis eksāmens dos jums pārliecību par saviem spēkiem, ļaus uzzināt, kuras valodu prasmes vēl ir jāuzlabo, kā arī sniegs iespēju gatavoties tādiem sarežģītākiem eksāmeniem, kā Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) un Cambridge English: Business Higher (BEC Higher).

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) eksāmena līmenis
B1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas(Intermediate).
Šajā līmenī jāprot lasīt īsas ar biznesu saistītas ziņas, jāinterpretē grafiki, jāraksta īsi biznesa e-pasti, jāsaprot īsas telefona sarunas un diskusijas, jārunā par tēmām, kas saistītas ar biznesu.

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) eksāmena struktūra

 BEC PreliminaryReading and WritingListeningSpeaking
Laika limits1 st 30 min40 min12 min
Atzīmes %50%25%25%
 • Reading and Writing (lasīšana un rakstīšana) – sastāv no septiņām lasīšanas daļām (45 jautājumi) un divām rakstīšanas daļām (2 uzdevumi). Uzdevumos jāizvēlas pareizā atbilde no dotajiem atbilžu variantiem, jāsavieno apraksti ar atbilstošu teksta daļu, jāsavieno grafiki ar attiecīgajiem jautājumiem, jānosaka, vai apgalvojuma informācija ir pareiza, nepareiza vai nav dota (atsaucoties uz tekstu), jāaizpilda anketa, atsaucoties uz lasīto tekstu, jāuzraksta īsa zīmīte, e-pasts vai kas līdzīgs, vadoties pēc dotajām instrukcijām. Uzdevumos tiek izmantoti arī autentiski teksti (no avīzēm, žurnāliem, reklāmām u.tml.).
 • Listening (klausīšanās) – sastāv no 4 daļām un 30 jautājumiem. Kandidātiem jāizvēlas pareizā atbilde no dotajiem atbilžu variantiem, jāaizpilda tukšās ailītes kādā anketā, tabulā, piezīmēs vai grafikā.
 • Speaking (runāšana) – sastāv no 3 daļām. Šī daļa notiek pa pāriem, un kandidātus uzrauga divi eksaminatori, no kuriem viens runā, bet otrs klausās. Pirmais uzdevums ir saruna ar eksaminatoru par sevi un dažādiem ar biznesu saistītiem jautājumiem; otrajā uzdevumā jāsniedz īsa prezentācija par vienu no dotajām tēmām, pēc kuras otrs kandidāts sniegs īsus komentārus; trešā uzdevuma laikā jāveido diskusija ar otru kandidātu par tēmu, ko iepriekš būs aprakstījis eksaminators, kurš pēc tam arī uzdos papildus jautājumus.

  Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) eksāmena rezultāti
  Lasīšanas un rakstīšanas daļa sastāda 50% no kopējā eksāmena vērtējuma, klausīšanās un runāšana – katra 25%. Kandidātiem iespējams saņemt šādas atzīmes:
 • Pass with Distinction (izcili) – 80-100%. B2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
 • Pass with Merit, Pass (labi) – 65-79%. B1 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
 • Level A2 – 40-64%. A2 līmenis pēc Eiropas Padomes skalas.
 • Fail (neapmierinoši) – 0-44% (eksāmens nav nokārtots)

Kandidāti, kuri ieguvuši nepieciešamo punktu skaitu, saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēcEiropas Padomes skalas(A2, B1, etc.).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.

Ja vēlaties likt Cambridge English: Business Preliminary, lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640 

Uz augšu