BALTIC COUNCIL - Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

Par Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) eksāmenu

Cambridge English: Business Higher, pazīstams arīkā Business English Certificate Higher (BEC Higher) is augstākās pakāpes eksāmens Cambridge English: Business sertifikātu sērijā. Šī kvalifikācija parāda darba devējiem, ka jūs esat spējīgs veiksmīgi izmantot angļu valodu biznesa vidē. Eksāmenam ir tāds pats līmenis, kā Cambridge English: Advanced (CAE), bet galvenā uzmanība ir vērsta uz angļu valodu biznesa vajadzībām.

Kam Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) eksāmens paredzēts?

Cambridge English: Business Higher var kļūt par pirmo soli jaunas karjeras veidošanā kādā staptautiskā uzņēmumā vai palīdzēt jums pakāpties ar karjeras kāpnēm esošajā darba vietā.

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) eksāmena priekšrocības
Galvenā BEC Preliminary eksāmena priekšrocība, protams, ir, ka to atzīst daudzas institūcijas visā pasaulē, bet ir arī citi iemesli, kuru dēļ ir vērts kārtot Cambridge English: Business Preliminary. Šis eksāmens dos jums pārliecību par saviem spēkiem, ļaus uzzināt, kuras valodu prasmes vēl ir jāuzlabo.

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) eksāmena līmenis
C1 līmenis pēcEiropas Padomes skalas(Advanced).
Šajā līmenī jāprot sekmīgi komunicēt biznesa vidē, ar pārliecību piedalīties darba sanāksmēs un prezentācijās, skaidri un veikli izpaust savas domas un sajūtas, kā arī attiecīgi reaģēt dažādās situācijās.

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) eksāmena struktūra 

 BEC HigherReadingWritingListeningSpeaking
Laika limits1 st1st 10 min40 min16 min
Atzīmju %25%25%25%25%
 • Reading (lasīšana) – sastāv no sešām daļām un 25 jautājumiem. Šajā daļā kandidātiem jāsavieno apgalvojums ar atbilstošu tekstu; jāievieto tekstā trūkstošie teikumi; jāizvēlas pareizā atbilde no dotajiem atbilžu variantiem im jāievieto tā tekstā; jāatrod tekstā kļūdas.
 • Writing (rakstīšana) – sastāv no 2 daļām. Uzdevumos jāuzraksta atskaite par informāciju, kas redzama dotā grafikā vai diagrammā. Otrajā uzdevumā jāraksta vēstule, atskaite vai priekšlikums.
 • Listening (klausīšanās) – sastāv no 3 daļām un 30 jautājumiem. Kandidātiem jāieraksta tekstā trūkstošie vārdi, jāsavieno runātāja vārds ar attiecīgo apgalvojumu; jāizvēlas pareizā atbilde.
 • Speaking (runāšana) – sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā eksaminators uzdod jums jautājumus saistībā ar interesēm un darbu; otrajā uzdevumā jāsniedz neliela prezentācija par vienu no dotajām tēmām, pēc kuras otrs kandidāts izsaka savus komentārus; trešā uzdevuma laikā jāveido diskusija ar otru kandidātu par tēmu, ko iepriekš būs aprakstījis eksaminators, kā arī jāatbild uz eksaminatora uzdotiem jautājumiem.

  Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) eksāmena rezultāti

Katra eksāmena daļa sastāda 25% no kopējās atzīmes. Kandidāti, kuri nolikuši eksāmenu, var saņemt šādas atzīmes:

 • A (80-100%). C2 līmenis.
 • B (75-79%). C1 līmenis.
 • C (60-74%). C1 līmenis.

Kandidāti, kuri nav nolikuši eksāmenu, saņem:

 • D (55-59%)
 • E (0-54%)

Kandidāti, kuri ieguvuši nepieciešamo punktu skaitu, saņem ne tikai Statement of Results, kurā norādīts eksāmena rezultāta atainojums uz skalas un standartizēts rezultāts 100 ballu sistēmā, bet arī sertifikātu, kurš apliecina jūsu angļu valodas zināšanu līmeni pēc Eiropas Padomes skalas(A1, A2, etc.).
Rezultātus iespējams apskatīt arī tiešsaistē.

Ja vēlaties likt Cambridge English: Higher, lūdzu, sazinieties ar mums: exams@balticcouncil.org vai 26545640
 

Uz augšu