BALTIC COUNCIL - Eksāmena diena

Eksāmena diena

Jums tiks nosūtīts e-pasts, kurš apliecina jūsu pieteikuma un maksas saņemšanu, kā arī norāda - kurā datumā un kur notiks jūsu eksāmens.

 
Vēstulē jūs saņemsiet informāciju par eksāmena vietu un laiku.
Eksāmens sākas 9.00, tādēļ ieteicams ierasties vismaz 8.30. Ja ierodaties vēlāk, organizētājiem ir tiesības jūs paredzētajā dienā nepielaist eksāmenam.
 
Personas identifikācija
Diena sākas ar personas identifikācijas pārbaudi plkst. 8.30. Lūdzam neaizmirst uzrādīt pasi, kā minēts pieteikuma veidlapā. Kandidāti bez atbilstošiem personas dokumentiem netiks pielaisti pie eksāmena.
 
Fotografēšana eksāmena dienā
Lai paaugstinātu IELTS eksāmena drošību, IELTS administrācija, sākot ar 2012. gada jūniju, ieviesusi  kanditātu fotografēšanu IELTS eksāmena dienā. Fotogrāfijas un kandidātu personīgie dati  tiek uzglabāti, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus un  izmantoti tikai un vienīgi IELTS eksāmena administrēšanas procesā. 
Eksāmena dienā uzņemtā fotgrāfija būs uz eksāmena kandidāta IELTS rezultātu sertifikāta.
 
Garderobe
Pēc personas identifikācijas dokumentu pārbaudes visas ar eksāmenu nesaistītās mantas jāatstāj garderobē. Ieteicams uz eksāmena norises vietu neņemt līdzi vērtslietas, mobilos tālruņus u.c. Eksāmena telpā atļauts ienest tikai pasi, zīmuli, pildspalvu un pudeli ūdens.  
 
Eksāmens
Eksāmens sākas plkst. 9.00 ar īsu ievadinformāciju, kuru nolasa eksāmena uzraugs. Lūdzam ļoti uzmanīgi klausīties uzrauga norādēs. Ja rodas jautājumi, uzdodiet tos uzraugam nekavējoties. Starp pirmajām trijām eksāmena daļām nav paredzēti starpbrīži.

Pirmā eksāmena daļa ir Klausīšanās; tā ilgst 30 minūtes; nepieciešams rakstveidā atbildēt uz 40 jautājumiem. Ieraksts tiek atskaņots tikai vienu reizi. Daļas beigās 10 minūtes tiek dotas atbilžu pārrakstīšanai no jautājumu grāmatas uz atbilžu lapas.
 
Turpinājumā noris Lasīšanas daļa, kurai atvēlēta viena stunda. Arī šajā daļā jāatbild uz 40 jautājumiem.

Trešā eksāmena daļa ir Rakstīšana. Šajā daļā stundas laikā nepieciešams uzrakstīt divas īsas esejas (attiecīgi - viena vismaz 150 vārdus gara un viena vismaz 250 vārdus gara). Pirmajai esejai vajadzētu atvēlēt apmēram 20 minūtes, bet otrai - apmēram 40 minūtes laika.
 
Pēcpusdienas gaitā Mutvārdu daļa norisināsies starp plkst. 12.30 un 18.00. Lūdzam pārliecināties, ka esat pieejami šajā laikā. Runāšanas daļa tiek veikta 15 minūtēs un izpaužas kā saruna ar IELTS eksaminētāju.
 
Dažkārt runāšanas daļa notiek nedēļu pirms vai pēc pārējām eksāmena daļām. Šādā gadījumā informācija par eksāmena ceturtās daļas laiku tiek laicīgi nogādāta eksaminējamai personai. Mēs tomēr cenšamies nodrošināt iespēju tālu ceļojošām personām kārtot runāšanas daļu tajā pašā dienā.
 
Ieteicams pirms eksāmena iepazīties arī ar oficiālo IELTS Eksāmena dienas ceļvedi.
Uz augšu