BALTIC COUNCIL - IELTS aktualitātes

IELTS aktualitātes

 Vidusskolas angļu valodas eksāmenu aizstāšana ar IELTS un Cambridge English sertifikātiem.
 

Svešvalodas eksāmenu optimālajā vai augstākajā mācību satura apguves līmenī skolēns ir tiesīgs aizstāt ar starptautiskā testēšanas institūcijā nokārtotu pārbaudījumu, (IELTS vai  Cambridge English Language Assessment).
Pārbaudījumā iegūtais vērtējums atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem nav zemāks par B2 līmeni, aizstājot optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu, vai C1, aizstājot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu.
Svarīgi, lai starptautiskas institūcijas pārbaudījumu skolēns ir nokārtojis vispārējās vidējās izglītības apguves laikā un šīs institūcijas izdotais dokuments par pārbaudījumā iegūto vērtējumu atbilstoši tajā norādītajam derīguma termiņam ir derīgs paredzētā svešvalodas eksāmena norises dienā.
 
 

Uz augšu