Reģistrācija

Lai reģistrētos Aptis testam, Jums ir:

1. Izvēlieties Aptis testa variantu un datumu, kurā vēlaties kārtot Aptis testu.

2. Aizpildiet reģistrācijas formu.

3. Veiciet maksajumu par eksāmenu uz sekojošo bankas kontu:

Saņēmējs: Baltic Council for International Education
Reģ. Nr.: 40008085919
Konts: LV20HABA0551019935194
Banka: SWEDBANK HABA LV 22
Maksājuma mērķis: Aptis + Jūsu vārds + eksāmena datums

4. Forma jāatsūta uz e-pastu: exams@balticcouncil.org

Uz augšu