Lielbritānija

Britu izglītības sistēmā eksistē divi līdzīgi jēdzieni – “tālākā” un “augstākā” izglītība. Augstākā izglītība nozīmē zinātniskā grāda iegūšanu, bet tālākā izglītība tiek iegūta agrākā vecumā, un tā dod praktiskās zināšanas un iemaņas.
Tālākās izglītības programmas – tās ir klātienes vai neklātienes profesionālās programmas skolēniem un studentiem no 16 gadu vecuma. Tajās ir iekļauta zināšanu pielietošana praksē dažādās jomās: Animal Management, Art & Design, Graphic Photography, Beauty an Holistic Therapy, Business Administration, Childcare & Education, Information Communications Technology, Construction Technology, Engineering Technology, Electronics and Computer Systems, Science (health studies), Hospitality &Catering, Leisure & Sport, Multi-Media, Performing Arts (Dance and Music), Public Services, Pharmacy, Travel & Tourism, Hairdressing.
Tādējādi studenti iegūst izglītību, kas ļauj viņiem turpināt mācības augstākajā mācību ietādē vai sākt strādāt atbilstošā jomā.  Alternatīva profesionālajām programmām ir A-level (vidusskolas programma) vai sagatavošanas kurss universitātei, kas ir nepieciešams ārzemju studentiem, lai iestātos augstākajā mācību ietādē.

Uz augšu