BALTIC COUNCIL - Izglītība ārzemēs

Lielbritānija


Britu augstākās izglītības kvalitāte ir atzīta visā pasaulē. Mēs varam jums palīdzēt orientēties plašajā piedāvājumā un apiet „zemūdens akmeņus”, kas var gadīties ceļā, nepārzinot situāciju.
 
Britu universitāšu lieliskajai reputācijai ir divi pamatiemesli. Pirmais no tiem saistās ar vēsturi, jo daudzas pasaules vecākās universitātēs atrodas tieši Lielbritānijā: Oxford (dibināta 1096.gadā), Cambridge (1209.gads), St Andrews (1410.gads), Edinburgh (1582. gads). Līdz ar to šeit gadsimtu gaitā tikušas formulētas un attīstītas arvien jaunas zinātniskās idejas. Otrs iemesls ir mācību procesa kvalitāte un zinātniski pētniecisko darbu līmenis. Oksfordas universitātes absolventu vidū ir 47 Nobela prēmijas laureāti, 25 britu premjerministri (ieskaitot Margaretu Tečeri un Toniju Blēru), kā arī 25 politiskie līderi no visas pasaules. Kembridžas absolventu skaitā ir Īzaks Ņūtons, Čārlzs Darvins, Lords Bairons un Vladimirs Nabokovs. Londonas Ekonomikas Skola (LSE) var lepoties ar 13 Nobela prēmijas laureātiem, kā arī 30 bijušajiem un esošajiem valstu vadītājiem.
 
Lielākās universitātes, kuras ir pasaules zinātniski pētnieciskie centri, ietilpst tā sauktajā Russell Group. Šajā grupā apvienojušās 24 augstākās izglītības iestādes, kuras saņem 2/3 visu dotāciju un stipendiju, kas paredzētas pētnieciskajai darbībai Lielbritānijā. Katru gadu vairāk nekā 90 000 šo universitāšu absolventu saņem diplomus ar izcilību (first class degree) un ir vispieprasītākie darba tirgū. Viņu vidējā sākuma alga ir par 10% augstākā nekā citu universitāšu absolventiem.
 
Russell Group universitātes: University of Birmingham, University of Bristol, University of Cambridge, Cardiff University, Durham University, University of Edinburgh, University of Exeter, University of Glasgow, Imperial College London, King’s College London, University of Leeds, University of Liverpool, University College London (UCL), London School of Economics (LSE), University of Manchester, Newcastle University, University of Nottingham, Queen Mary University, Queen’s University Belfast, University of Oxford, University of Sheffield, University of Southampton, University of Warwick, University of York.
 
Pasaules labāko universitāšu simtniekā iekļuvušas 17 britu universitātes, bet 27 – Eiropas labāko universitāšu simtniekā.
 
Papildus vecākajām un tradīcijām bagātākajām universitātēm ir daudzas “jaunās universitātes”. Lielākoties tie ir bijušie politehnikumi, kas ieguvuši universitātes tiesības 20.gadsimta 90.gados. No dibināšanas gada arī radies grupas nosaukums Post-1992. Jau vairākus gadus par labāko Anglijas jauno universitāti atzīta Oxford Brookes University, kura spējusi apsteigt seno Oksfordas universitāti zinātniski pētniecisko darbu reitingā tādā klasiskā jomā, kā vēsture. Tieši jaunās universitātes papildus visām tradicionālajām mācību jomām piedāvā arī modernas programmas, kas ir ļoti pieprasītas tieši 21.gadsimtā: mārketings, tūrisma bizness, loģistika, masu informāciju līdzekļi utt. Jaunās universitātes statuss ir tādām Lielbritānijas universitātēm kā Oxford Brookes University, Bournemouth University, Canterbury Christ Church, University of Huddersfield, University of Northampton, University of Portsmouth, Northumbria University un citām.
 
Kā iestāties?
1. Labākās universitātes dod priekšroku tiem vidusskolu beidzējiem, kuriem ir A-Level vai IB (International Baccalaureate) atestāts. Daudzi mūsu skolēni izvēlas pēdējos divus vidusskolas gadus aizvadīt Anglijā, jo vēlas iestāties Oksfordā, Kembridžā, LSE, UCL vai Edinburgā. Tomēr tik un tā jāņem vērā, ka konkurence par vietu šajās universitātēs ir ļoti liela un tur iekļūt spēj tikai tie skolēni, kuri visus eksāmenus noliek ar atzīmēm A* vai A (A-Level). Latvijas skolēniem reizēm izdodas iestāties labākajās universitātēs, ja visas atzīmes ir 10 (izcili), kā arī ir uzvaras starptautiskās olimpiādēs.
 
2. Daudzas Russell Group un Group 1994 universitātes piedāvā mūsu skolēniem iestāties sagatavošanas gada (Foundation year) programmā, kas parasti piesaistīta kādai universitātei, tālākizglītības koledžai vai valodu skolai. Viena no pirmajām universitātēm, kas piedāvāja šādu programmu, bija Oxford Brookes University. Šobrīd daudzas universitātes piedāvā bakalaura progammas ar iekļautu sagatavošanas gadu, uz kuru attiecas arī visi mācību kreditēšanas nosacījumi. 
 
3. Daudzas universitātes gatavas izskatīt mūsu skolēnu pieteikums arī studiju uzsākšanai uzreiz pirmajā kursā. Dokumentu iesniegšana notiek caur centralizēto UCAS sistēmu, un vienlaicīgi iespējams iesniegt dokumentus piecās universitātēs. Pieteikšanās termiņi, kas attiecas uz ES pilsoņiem ir sekojoši:
- pieteikšanās visām standarta programmām notiek no 1.septembra līdz 15.janvārim (gadu iepriekš). 
- pieteikšanās laiks studijām Oksfordā un Kembridžā, kā arī specialitātēs, kas saistītas ar medicīnu, zobārstniecību un veterināriju ir īsāks - no 1. septembra līdz 15. oktobrim (gadu iepriekš).
Vēl pastāv arī tā saucamā vēlā pieteikšanās no februāra līdz pat 30. jūnijam. Taču šajā gadījumā ir mazāk cerību iegūt studiju vietu, jo to skaits universitātēs ir ierobežots. Tādēļ, izmantojot vēlo pieteikšanos, var arī saņemt atteikumu bez sīkākiem paskaidrojumiem.
 
4. Neatkarīgi no tā, kādu ceļu uz universitāti jūs izvēlēsieties, nepieciešams noskaidrot savu angļu valodas līmeni, nokārtojot starptautisko IELTS eksāmenu. Lielākajai daļai humanitāro programmu nepieciešams IELTS rezultāts 6.5 – 7.0, bet atsevišķas dabaszinātņu programmas (piemēram, inženierzinātnes) prasa 6.0.
 
Baltic Council for International Education jau daudzus gadus palīdz jauniešiem iestāties dažādās britu universitātēs. Pie mums iespējams saņemt profesionālas konsultācijas par iestāšanās procesu un termiņiem, universitāšu prasībām, kā arī finanšu jautājumiem. Baltic Council for International Education ir Lielbritānijas centralizētās augstskolu pieteikšanās sistēmas UCAS (Universities and Colleges Admission Services) centrs Latvijā.
 
Kāpēc izvēlēties Baltic Council for International Education?
 
1. Mums ir liela pieredze darbā ar britu universitātēm un UCAS sistēmu. Mūsu konsultanti bijuši liecinieki daudzām pārmaiņām sistēmā, tai skaitā pārejai no papīra formām uz online sistēmu.
 
2. Mēs neierobežojam jūsu izvēles iespējas, bet palīdzam iestāties jebkurā no vairāk kā 300 augstākās izglītības iestādēm Lielbritānijā, kurās iespējams iegūt bakalaura grādu. Ar mūsu palīdzību studenti atbilstoši katra spējām un akadēmiskajiem sasniegumiem var uzsākt studijas labākajās no universitātēm, kas piedāvā programmas izvēlētajā specialitātē. Mēs lieliski saprotam, ka universitātes izvēle ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, uzsākot pieaugušo dzīvi. Alma mater visu mūžu paliek ierakstīta jūsu CV. Universitātes vārds un reputācija var vienlīdz labi gan palīdzēt, gan traucēt darba vietas atrašanā.
 
3. Mēs palīdzam potenciālajam studentam no pirmās tikšanās līdz pat aizbraukšanas brīdim. Kopā ar studentu apspriežam programmas un universitātes, balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi un zināšanām par augstskolu prasībām, kā arī reģistrējam UCAS sistēmā un palīdzam pieteikuma formas aizpildīšanā, motivācijas vēstules rakstīšanā un ieteikuma vēstules pievienošanā. Visvairāk laika aizņem motivācijas vēstules (personal statement) rakstīšana. Šajā jautājumā mums laika gaitā uzkrājusies liela pieredze. 
 
Uz augšu