DLD College

Atrašanās vieta

Londona (centrs).


Starptautiskā skola zēniem un meitenēm.
Dibināšanas gads – 1931.
Studentu vecums – 14-19.
Studentu kopējais skaits – 420.
Vidējais studentu skaits klasē – 6.


A-level eksāmenu rezultāti 2018. gadā:

97% skolēnu eksāmenus nokārtojuši sekmīgi
30% visas atzīmes – A*/ A
60% - A* - B
87% - A* - C

DLD College ir dibināta 1931.gadā, lai sagatavotu talantīgus skolēnus studijām vadošajās britu universitātēs - Oksfordā, Kembridžā, London School of Economics un citās. Šobrīd šajā privātajā koledžā mācās 420 skolēnu, tomēr nodarbības notiek nelielās grupās. DLD College ir mūsdienīga un progresīva mācību iestāde, kur tiek ņemts vērā katra skolēna viedoklis un intereses.

Koledžas vadība savas skolas mērķus formulē šādi:

- palīdzēt skolēniem sasniegt visaugstākos akadēmiskos rezultātus;

- radīt apstākļus, kas ļauj novērtēt un cienīt katru skolēnu, kā arī ieaudzina ticību saviem spēkiem;

- sagatavot jauniešus mācībām universitātē un turpmākajai karjerai.

Vidējais skolēnu skaits klasē – tikai 6, līdz ar to skolotāji var balstīt apmācību uz individuālas pieejas, ņemot vērā katra skolēna atšķirības. Regulāri pārbaudes darbi (ik pēc 2 nedēļām) ļauj sekot līdzi skolēnu progresam un vienlaicīgi pieradina skolēnus pie uzdevumu pildīšanas eksāmenam pietuvinātos apstākļos. Visi koledžas pasniedzēji ir savā nozarē diplomēti speciālisti, daži ir mācību grāmatu autori un valsts mēroga eksaminatori. Katram skolēnam ir savs kurators, kurš seko līdzi un palīdz gan mācībās, gan sadzīvē. Skolā tiek augstu vērtēta skolēnu iniciatīva stundu laikā, aizrautīga līdzdarbošanās, māka diskutēt, formulēt un uzdot jautājumus. Šeit ir pārliecināti par to, ka mācību procesam jābūt aktīvam ne tikai no skolotāju, bet arī skolēnu puses.

Uz augšu