Reģistrācija

Reģistrēšanās kārtība Cambridge English eksāmeniem:

Lai reģistrētos Cambridge English eksāmenam, rīkojieties saskaņā ar sekojošām norādēm:

1. Izvēlieties eksamenu datumu, kurā vēlaties kārtot eksāmenu.
2. Aizpildiet reģistrācijas formu.
3. Veiciet maksajumu par eksāmenu uz sekojošo bankas kontu:
Saņēmējs: Baltic Council for International Education
Reģ. Nr.: 40008085919
Konts: LV20HABA0551019935194
Banka: SWEDBANK HABA LV 22
Maksājuma mērķis: Cambridge eksāmena nosaukums + Jūsu vārds + eksāmena datums (piem.: Cambridge-eksānema datums+ uzvārds)


4. Forma jāatsūta uz e-pastu: exams@balticcouncil.orglīdz reģistrācijas beigu termiņam.Līdz pieteikšanās laika beigām pieteikuma dokumentācijai jābūt organizatoru rīcībā un maksājumam jābūt nokārtotam.
 *Lūdzu ņemiet vērā, ka Cambridge English eksāmenu datumus nav iespējams atcelt  vai mainīt!!!
**Ja vēlaties reģistrēties eksāmenam pēc reģistrācijas beigu termiņa, tad Jums ir jāmaksā papildus reģistrācijas maksa 30 EUR.

Uz augšu