Biznesa angļu valoda

Mūsdienu globālajā biznesa pasaulē ir ārkārtīgi svarīgi parādīt darba devējiem, ka jūs spējat veiksmīgi komunicēt ikdienas biznesa situācijās. Mēs piedāvājam trīs biznesa angļu valodas eksāmenus:

Cambridge English: Business Preliminary

Cambridge English: Business Vantage


Cambridge English: Business Higher

Uz augšu